Bokdesign: De Språkløse. 
'De språkløse' er et samarbeidsprosjekt mellom billedkunstneren Marte Lill Somby og kunstfotografen Jukke Rosing.
Marte Lill Somby er same, men snakker norsk. Jukke Rosing er grønlender, men snakker dansk. Begge har kjempet hele livet for å tilpasse seg og for å finne aksept. Begge er de etterkommere av reindriftsfamilier, men ingen av dem har fått vokse opp med reindriftskulturen.
Prosjektet handler om identitetskrise, søken etter svar og behov for aksept. Det å mangle sitt mors- og farsmål.

Sjekk også ut:

Back to Top