“Hva vil være den ideelle starten på studentlivet – verdens beste førsteårsopplevelse?”
01 - 03 november 2019 fasiliterte vi hackathon med studenter fra UiT. Med en ambisiøs problemstilling som utgangspunkt lærte studentene om tjenestedesign, samtidig som de kartla og genererte idéer for å forbedre studiestarten for nye studenter ved UIT.

Samlet innsiktskart
Gruppe 1: Original og digitalisert tjenestereise
Gruppe 2: original og digitalisert tjenestereise
Gruppe 3: Original og digitalisert tjenestereise

Problemstillinger:


Mange av brukerne har ulike opplevelser av fadderuka. Det er et problem at bussene slutter å gå klokken 12.30, når arrangementene varer til langt på natt. For gruppen av studenter som ikke liker alkohol eller synes det er ubehagelig å være rundt berusede mennesker mangler det et tilbud.


En av studentene hadde opplevd å være i to faddergrupper.
Den første hadde en umotivert fadder og flere fadderbarn. Året etter hadde alle i faddergruppen sluttet på studiet.
Den andre hadde en motivert fadder og mindre gruppe.
Året etter var alle fadderbarna faddere selv.
Dette kan være tilfeldig, men er det en sammenheng her så er det en ganske alvorlig konsekvens av å ikke ha riktig person i denne rollen.


En av studentene var aleneforsørger for et barn i skolealder og hadde flyttet til Tromsø for å studere. Etter to måneder hadde han ennå ikke møtt naboene sine. Han kjente ingen andre studenter i lignende situasjon. Hvorfor er det ikke et fadderuke-tilbud for denne studenten? Og hva med sønnen, som tross alt også er en bruker av Samskipnadens tjenester.


Den grønne linjen representer en 19 år gammel students opplevelse av UiT. Etter å ha flyttet hjemmefra for første gang fikk han helseproblemer ved ankomst i Tromsø. I møte med helsetjenesten får han ingen hjelp verken fra legevakta eller Samskipnaden.
Opplevelsen av studiet blir deretter.
Kanskje er det ikke UiT eller Samskipnadens ansvar, men verdens beste universitet ville ha plukket opp denne studenten ved første kontaktpunkt og overgått forventningene hans.  Kommer denne studenten til å studere ved UiT til neste år? Kommer han til å være en god ambassadør for UiT eller Tromsø?

Sjekk også ut:

Back to Top