150 år | Norges arktiske universitetsmuseum

I anledning Norges arktiske universitetsmuseum sitt 150 års jubileum fikk vi designe et jubileumshjul av objekter fra museets samlinger. Objektene viser en del av det store mangfoldet museet jobber med, og i midten – en sjøkjeks (Ceramaster granularis) – Faktisk objekt nr. 1 i samlingene.

Vi gratulerer museet hjerteligst med de 150 år!


Sjekk også ut:

Back to Top